>DOEL<

>MOTIVATIE<

 1 > Vrije Ruimte
Wij zoeken de ruimte om jezelf te kunnen zijn, elkaar te zien en vrij te leven.
Om vrij te zijn in alles wat we doen, denken, delen, om te reizen en bewegen.
De gemeente Amsterdam heeft als koers gekozen om vrije ruimte te realiseren.
Eind 2020 presenteerde zij het bestuursakkoord ‘Expeditie Vrije Ruimte’.
De volgende stap is het daadwerkelijk faciliteren van initiatieven.
Dit is een dringende oproep om hier gehoor aan te geven!

2 > Vrijplaats op Locatie
Wij hebben een locatie gevonden met gereserveerde ruimte voor geluidsemissie.
Deze kavel ligt braak te wachten op investeringen van lawaaifabrieken.
Wij vragen de gemeente om hier de vestiging van een vrijplaats te stimuleren.
Wij willen buiten de reguliere kaders vrije ruimte manifesteren.

3 > Vrijheid van Expressie
Iedereen is vrij om zichzelf te uiten met betoging en overtuiging.
Dit kan in elke taal, met kunst, kleur, fantasie, beeld en geluiden.
Tijdens de manifestatie willen wij positieve frequenties produceren.
Met respect voor alle regels, de omgeving en samenleving.

4 > Creatieve Educatie
Wees vrij om op creatieve wijze je mening te geven en informatie te delen.
Wij willen de wereld verbeteren en duurzaam groeien om bewust te bloeien.
Laat deze manifestatie een bron zijn van kennis en inspiratie.
Vrijheid is de voeding voor kunst en wijsheid.

5 > Individuele Autonomie
Ieder persoon is autonoom en heeft recht op zelfbeschikking.
Iedereen is vrij om vorm te geven aan de uitdagingen van het leven.
De kracht van één persoon, alleen, valt niet te onderschatten.
Laat met een lach op je gezicht je tanden zien!

6 > Decentrale Organisatie
Vrienden worden vreemden als wij elkaar niet zien of spreken.
De overheid maakt zich schuldig aan onderdrukking, populisme en politiegeweld.
Wij worden uit elkaar gedreven en verliezen ons laatste wapen tegen totale repressie.
Wij willen het monopolie van macht verdelen naar lokale organisaties.

7 > Collectieve Democratie
Onze samenleving bestaat uit collectieven, wij willen soeverein zijn.
Iedereen heeft gelijke rechten en eigen stem, niemand telt voor twee.
Alleen samen kunnen wij weerstand bieden tegen politieke waanzin.
Ons aantal is het enige wat telt volgens de constitutie van een democratie.

8 > Culturele Revolutie
“Culture is part of human nature”, cultuur is deel van onze natuur.
Het is niet mogelijk om cultuur te stoppen door evenementen te verbieden.
Met een tentenkamp tegen de avondklok willen wij waken of slapen voor vrije tijd.
Wij willen de tijd en ruimte krijgen voor culturele experimenten.

9 > Geluidsdemonstratie
Wij willen écht contact zonder censuur of manipulatie.
Wij willen een officiële demonstratie in overleg met de gemeente organiseren.
Het is verboden om elkaar fysiek te raken, daarom willen wij muziek maken.
Wij willen met een universele taal communiceren om samen te resoneren.
Zo vertalen wij woorden met speakers naar cymatiek tussen zware industrie.
Wegens een slepende pandemie is het niet toegestaan om in optocht te lopen.
Wij mogen ook niet zingen of schreeuwen, swingen of schuifelen.
Daarom willen wij onze stem verheffen met versterkte geluiden.
Tijd om verzet te tonen en tegengeluid te laten horen!

10 > Multi-Manifestatie
Tijdens een manifestatie is er geen limiet op het aantal mensen.
De geluidsdemonstratie zal wel gebonden zijn aan regels en tijden.
Een solo-actie hoeft géén vergunning van de gemeente te krijgen.
Het is mogelijk om tegelijkertijd op dezelfde plaats je mening te uiten.
Met 2 meter afstand kan niemand zich aansluiten bij een ander.
Maak een spandoek zodat jij als één-mans-actie kan blijven.
Geef gestalte aan jouw stem met instrumenten en geluiden.
Zo kunnen wij een multi-manifestatie laten ontstaan.

 

>MULTI-MANIFEST<

Iedereen heeft het recht om een manifest te delen.
Ons manifest zullen wij tijdens de manifestatie geven.
Schrijf ook een manifest om met woorden te spreken.
Wij kunnen elk manifest later op de website plaatsen.
Hier is vrije ruimte om een multi-manifest te maken!